Společnost providence.cz s.r.o. je nezávislá internetová firma, je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a při zpracování osobních údajů jedná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů), číslo registrace: 00017170/001.

providence.cz s.r.o.
Roháčkova 102/6
777 044 029
FAX 530 345 961